کلیر 40-40 (SUPER-CLEAR COAT 2K)

کلیر 40-40 (SUPER-CLEAR COAT 2K)

کلیر رنگ ماشین

کلیر 40-40 (SUPER-CLEAR COAT 2K)

کلیر 40-40 کلیر 40-40 دو جزئی بلی اورتان (2) آکو بر پایه رزین اکریلیک بلی هیدروکسیل و از مرغوبترین مواد اولیه و با توجه به شرایط جوی ایران ساخته شده و از سختی براقیمت و زمان خشک شدن بسیار مناسبی برخوردار است. طریقه مصرف: 100 درصد کلیر 40-40را با 50 درصد هاردنر H-20-20(خشک کن) و نیز با 10 تا 30 درصد تیتر T-21 آکو مخلوط نمایید تا یه ویسکوزیته 15 تا 17 ثانیه با دین کاپ 4 در دمای 20 درجه ساتیگراد برسد و سپس کلیر را 2 تا 3مرتبه با فاصله زمانی 5 تا 15 دقیقه اسپری کنید. لازم است جهت اسپری از بیستوله کاسه رو با خروجی 2/1 تا 5/1 میلیمتر و با بیستوله کاسه زیر به خروجی 4/1 تا 6/1 میلیمتر با فشار باد 3 تا 4 اتمسفر استفاده نمایید.

توجه: در هنگام کار با این محصول حتما از دستکش، ماسک، و لباس کار مناسب استفاده کنید. از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین کار خودداری کنید. به دور از حرارت و دسترسی کودکان نگهداری شود.

ACRYLIC 2K SUPE R CLEAR COAT 30-30 A HIGH QUALITY VERY FAST DRYING CLEAR COAT FOR PAINTING CAR BODY PARTS INSTRUCTIONS FOR USE 1. MIXING RATIO (BY VOLUMY) 100 PARTS SUPER CLEAR COAT (2K) 30-30 50 PARTS HARDENSE H-10-10 10-30 PARTS ACRYLIC 2K THINNER (T-21) SPRAY VISCOSITY . 15-17 SECEND DIN CUP 4 AT 20C POTLIFE 6 HOURS/ 20C 2. APPLICATION: It is applied as 2-3 coats, having 20-30 microns dry film thickness in each coat allowing a flash-off time 5-15 minutes between each successive coat. ATTENTION: Irritating to eyes and skin jeep away from sources of ignition No smoking during. Usage: Do not breath vapors wear suitable equipment if ventilation is not.

فهرست